شرکت شیمیایی پارس لیان

گواهینامه ها و استانداردها

شرکت شیمیایی پارس لیان،یکی از شرکت های موفق در زمینه تولید انواع مواد شیمیایی از جمله مواد تعلیق شکن، مواد ضد خوردگی، مواد ضد گرفتگی، مواد ضد رسوب، مواد ضد کف و ... می باشد. این شرکت توانسته است در راستای اهداف استراتژیک و به منظور بهبود عملکرد خویش، موفق به اخذ گواهینامه سیستم مدیریت یکپارچه IMS از شرکت بین المللیAlliance کانادا گردد. این مجموعه شامل گواهینامه های مدیریت کیفیتISO 9001:2008 ، مدیریت محیط زیستISO 14001:2004 ومدیریت ایمنی وبهداشت حرفه ای OHSAS 18001: 2007می باشد . در ضمن شرکت شیمیایی پارس لیان توانسته در طی سالها فعالیت مداوم به موفقیت هایی دست یابد که از جمله می توان به دریافت گواهینامه بین المللی عقاب طلائی اشاره داشت.