شرکت شیمیایی پارس لیان

تحقیق و توسعه

واحد تحقیق و توسعه شرکت شیمیایی پارس لیان دارای همکاری گسترده ای با صنایع انرژی و دانشگاه می باشد. این شرکت پروژه های مشترکی را به منظور تحقیق بر روی مواد شیمیایی مصرفی با پتروشیمی و پالایشگاه ها انجام داده است و همچنان نیز به این فعالیت خود ادامه می دهد.

واحد تحقیق و توسعه این شرکت در حال حاضر مشغول انجام پروژه های تحقیقاتی بر روی مواد شیمیایی مصرفی در مناطق نفت خیز با همکاری دانشگاه علم و صنعت ایران می باشد.

از جمله دو محصول عمده برای صنایع پتروشیمی طراحی و با کارایی بالا مورد تائید آنها قرار گرفته است.

R&D