شرکت شیمیایی پارس لیان

همکاری با ما

این شركت در نظر دارد از افرادى كه در زمینه‌ مهندسی شیمی، مهندسی خوردگی و آزمایشگاهی فعالیت دارند دعوت به همكارى نماید.

با تكمیل و ارسال فرم زیر، اطلاعات شما در بانك اطلاعاتى شركت ذخیره و در موارد لازم به آن مراجعه می‌شود و از افراد حائز شرایط دعوت به همكارى خواهد شد. لازم به توضیح است كه این اطلاعات در شركت پارس لیان محفوظ خواهد ماند و صرفا در جهت دعوت به همكارى استفاده می‌شود

در صورت تمایل به همکاری با شرکت شیمیایی پارس لیان یکی از بزرگترین تولید کنندگان مواد شیمیایی لطفا زمینه تخصصی و سوابق خود را برای ما ارسال فرمائید.

همکاری-پیشنهادات-و-نظرات