مشتریان ما

شرکت شیمیایی پارس لیان

شرکت پارس لیان مواد شیمیایی و سرویس های مدیریت شیمیایی را برای شرکت های زیر تامین نموده است:

شرکت های بین الملی نفتی

 1. ENI-Iran – بازدارنده خوردگی برای پارس جنوبی
 2. بازدارنده رسوب برای منطقه نفت خیز فرا ساحلی
 3. TOTAL - دمولسیفایر برای منطقه نفت خیز فرا ساحلی
 4. SHELL - دمولسیفایر برای منطقه نفت خیز فرا ساحلی

شرکت های تابع شرکت ملی نفت ایران (NIOC)

 1. شرکت نفت فرا ساحلی ایران – برای تمام واحدهای فراورش ساحلی و فرا ساحلی
 2. شرکت نفت جنوب ملی ایران – برای تمام مناطق نفت خیز در اهواز
 3. شرکت نفت وگاز زاگرس جنوبی
 4. شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران
 5. شرکت نفت غرب ایران

شرکت گاز پارس جنوبی (عسلویه)

 1. فاز 2
 2. فاز 3
 3. فاز 4
AI-hair-illustration_1000x500
unnamed (4)

سایر مشتریان

پالایشگاهها

 1. پالایشگاه تهران
 2. پالایشگاه آبادان
 3. پالایشگاه اصفهان
 4. پالایشگاه تبریز
 5. پالایشگاه اراک
 6. پالایشگاه بندر عباس

مجتمع های پتروشیمی که از سال 2003 به تازگی مستقر شده اند:

 1. شرکت پتروشیمی بندر امام
 2. شرکت پتروشیمی مارون
 3. شرکت پتروشیمی اراک
 4. شرکت پتروشیمی پارس
 5. شرکت پتروشیمی تبریز
 6. شرکت پتروشیمی جم
 7. آریا ساسول