مشتریان ما

شرکت شیمیایی پارس لیان

شرکت پارس لیان مواد شیمیایی و سرویس های مدیریت شیمیایی را برای شرکت های زیر تامین نموده است:

شرکت های بین الملی نفتی

 1. ENI-Iran – بازدارنده خوردگی برای پارس جنوبی
 2. بازدارنده رسوب برای منطقه نفت خیز فرا ساحلی
 3. TOTAL - دمولسیفایر برای منطقه نفت خیز فرا ساحلی
 4. SHELL - دمولسیفایر برای منطقه نفت خیز فرا ساحلی
 5. NALCO

شرکت های نفت و گاز  داخلی

 1. شرکت نفت فلات قاره
 2. شرکت نفت گاز و غرب
 3. شرکت مخابرات و خطوط لوله نفت ایران
 4. شرکت ملی گاز ایران
 5. شرکت ملی نفت مناطق نفت خیز جنوب
 6. شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق
 7. شرکت نفت مناطق مرکزی ایران
 8. شرکت نفت و گاز پارس
 9. شرکت نفت و گاز پارس جنوبی
 10. شرکت نفت ستاره خلیج فارس
 11. شرکت نفت و گاز گچساران
 12. شرکت نفت فجر انرژی خلیج فارس

شرکت های پتروشیمی داخلی

1.شرکت پتروشیمی قدیر

2.شرکت پتروشیمی مارون

3.شرکت پالایش نفت اصفهان

4.شرکت پالایش نفت تهران

5.شرکت پالایش نفت تبریز

6.شرکت پالایش نفت بندر عباس

7. شرکت پتروشیمی افتاب

8.شرکت پتروشیمی بندر امام خمینی

9.شرکت پتروشیمی ارغوان گستر ایلام

 

creative-office-new-1
unnamed (4)

سایر مشتریان

پالایشگاهها

 1. پالایشگاه تهران
 2. پالایشگاه آبادان
 3. پالایشگاه اصفهان
 4. پالایشگاه تبریز
 5. پالایشگاه اراک
 6. پالایشگاه بندر عباس

مجتمع های پتروشیمی که از سال 2003 به تازگی مستقر شده اند:

 1. شرکت پتروشیمی بندر امام
 2. شرکت پتروشیمی مارون
 3. شرکت پتروشیمی اراک
 4. شرکت پتروشیمی پارس
 5. شرکت پتروشیمی تبریز
 6. شرکت پتروشیمی جم
 7. آریا ساسول