معرفی

محصولات و مواد شیمیایی تولیدی

شرکت پارس لیان در طول سالیان اخیر همواره محصولاتی با کیفیت مناسب به پالایشگاه ها و شرکتهای پتروشیمی کشور ارائه کرده است.
با توجه به پیچیدگی فرایندهای مربوط به صنایع مذکور، این شرکت در زمینه ارائه راهکارها و خدمات، با بهره گیری از پشتیبانی شرکت Nalco Gulf از شرکتهای پیشرو تولید مواد شیمیایی محسوب می گردد.
برخی از مهمترین محصولات این شرکت:

● مواد تعلیق شکن (Emulsion Breakers)
● مواد ضد خوردگی (Corrosion Inhibitors)
● مواد ضد گرفتگی (Anti Foul ants)
● مواد ضد رسوب (Scale Inhibitors)
● مواد ضد کف (Anti Foams)
● مواد باکتری کش (Biocides)
● مواد خنثی کننده (Neutralizers)
● مواد اکسیژن زدا (Oxygen Scavengers)
● مواد زداینده سولفید هیدروژن (H2S Scavengers)
● مواد کاهش دهنده نقطه ریزش (Pour Point Depressant)
● مواد ضد اکسایش

● مواد ضد رسوبات آسفالتین (Asphaltene Inhibitors)

● مواد ضد رسوبات وکس (Wax Inhibitors)

 

 

Process001-1100x480