ماده ضد گرفتگی

مواد ضد گرفتگی به مواد شیمیایی گفته می شود که به منظور جلوگیری از گرفتگی در تاسیسات مورد استفاده قرار می گیرند.

گرفتگی یک لغت عمومی برای رسوب و ته نشینی نا خواسته می باشد. پلیمریزاسیون یک نوع گرفتگی می باشد. نوع دیگر گرفتگی شامل تشکیل نمک در پالایشگاه ها می باشد. پلیمریزاسیون انتشار مولکول های مونومر و تشکیل ماده ای شبیه صمغ می باشد. این پدیده برای برجها و مبدل های گرمایی مضر می باشد و باعث عملکرد ضعیف آنها می شود.
مواد ضد گرفتگی ترکیباتی شامل متفرق سازها (ماده ای که اجازه تجمع به پلیمر نمی دهد و واکنش پلیمریزاسیون را کاهش می دهد)، غیر فعال کننده های فلز، کند کننده ها، ضد رسوب ها و ضد پلیمرها می باشند.

این ترکیبات برای طیف وسیعی از مشکلات گرفتگی (که در زیر فهرست شده اند) و باعث افزایش هزینه های عملیاتی، کاهش جریان خروجی، تنزل کیفیت محصول و کاهش عمر تجهیزات می شوند، مورد استفاده می باشند:

✔ پلیمریزاسیون ناخواسته که باعث گرفتگی واحدهای فرایندی می شود
✔ گرفتگی جریان های فرایندی در اثر لجن، قیر، پلیمر یا ذرات ریز در مواد اولیه
✔ خوردگی و تشکیل رسوب در تجهیزات حساس
✔ رسوبهای نمکی در مبدلهای گرمایی پالایشگاه
✔ تشکیل سطوح فلزی فعال ناخوسته بعد از پاکسازی

 

برای ثبت سفارش و اطلاع از قیمت ها تماس بگیرید

سبد خرید