ماده ضد کف

ضد کف‌ها موادی شیمیایی هستند که باعث  کنترل و جلوگیری از کف‌‌زایی محلول و کاهش حجم کف ایجاد شده می شوند و اثرات نامطلوب ناشی از  کف را از بین می‌برند.

مواد شیمیایی ضد کف به طور گسترده در پالایشگاه های گاز و مناطق نفت خیز به کار می روند. مواد شیمیایی ضد کف از کف کردن و تشکیل حباب در جریان های متلاطم، ممانعت به عمل می آورند که در نتیجه باعث افزایش میزان کارائی برج ها، ظرفیت واحد و میزان تولید می گردد. همچنین در برج های جذب آمین، استفاده از مواد شیمیایی ضد کف سبب افزایش جریان خروجی از برج، کاهش مصرف آمین، پایین آمدن میزان سولفید هیدروژن و در نهایت افزایش تولید می گردد.

برای ثبت سفارش و اطلاع از قیمت ها تماس بگیرید

سبد خرید