مواد ضد خوردگی

بازدارنده خوردگی نوعی ترکیب شیمیایی است، که به یک مایع یا گاز اضافه می‌شود و نرخ خوردگی ماده مخصوصا فلز یا آلیاژ را کاهش می‌دهد.

ماده بازدارنده خوردگی(ضد خوردگی) یک ترکیب شیمیایی است که وقتی در غلظت های پایین افزوده می شود، خوردگی (زنگ زدن) فلزات، آلیاژها، لوله ها و خطوط لوله را کاهش می دهد یا متوقف می کند. دو نوع ماده بازدارنده خوردگی وجود دارد:

    1. ماده فیلم ساز
    2. آمین خنثی کننده

کاربردهای مواد ضد خوردگی و دسته بندی آن ها به قرار زیر است:

⮚ ضدخوردگی های محلول در نفت (Oil Soluble Corrosion Inhibitors)
⮚ ضدخوردگی های محلول در آب(Water Soluble Corrosion Inhibitors)
⮚ ضد خوردگی های سه فاز(Three Phase Corrosion Inhibitors)
⮚ ضد خوردگی های چند منظوره(Multifunctional Corrosion Inhibitors)
⮚ ضد خوردگی های درون چاهی (Down hole Corrosion Inhibitors)
⮚ ضد خوردگی های سر چاهی (Overhead Corrosion Inhibitors)

برای ثبت سفارش و اطلاع از قیمت ها تماس بگیرید

سبد خرید