آمین خنثی کننده

آمین خنثی کننده به طور عمده برای مقابله با خوردگی در سیستم های بالا سری ستون تقطیر نفت خام در پالایشگاه با تامین PH مناسب، برای عملکرد بهتر ماده فیلم ساز استفاده می شوند.

آمین های خنثی کننده آلی به طور عمده برای مقابله با خوردگی در سیستم های بالا سری ستون تقطیر نفت خام در پالایشگاه با کنترل pH (اسیدیته) و تامین pH مناسب برای عملکرد بهتر ماده فیلم ساز استفاده می شوند. سیستم بالاسری ستون تقطیر نفت خام پالایشگاه نقطه ای است که ترکیبات سبک تر و فرارتر به آنجا انتقال یافته و جمع آوری می شوند. این ترکیبات سبک معمولا با بعضی مواد خورنده مثل HCl و H2S همراه می باشند. به این دلیل قسمت بالاسری بخش بسیار مهمی در پالایشگاه ها می باشد.

همچنین این نوع مواد در سیستم های Quench Tower پتروشیمی ها جهت کنترل PH پایین ناشی از اسید های سولفوری و دی اکسید کربن، کاربرد فراوان دارند.

برای ثبت سفارش و اطلاع از قیمت ها تماس بگیرید

سبد خرید