ماده اکسیژن زدا

اکسیژن زداها مواد شیمیایی هستند که با اکسیژن محلول در سیال واکنش داده تا میزان خوردگی ناشی از وجود اکسیژن را از بین ببرند و یا کاهش دهند.

زداینده ها به طور گسترده ای در جلوگیری از خوردگی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی کاربرد دارند. این مواد با حذف اکسیژن و دیگر ناخالصیهای موجود از ایجاد خوردگی خصوصا در دیگهای بخار و مخازن آب جلوگیری می کنند. این مواد شیمیایی بسته به نوع آن به طور انتخابی با ناخالصی هایی مانند H2S ، O2 ، پراکسید و کربونیل واکنش می دهند و آنها را حذف می نمایند.

برای ثبت سفارش و اطلاع از قیمت ها تماس بگیرید

سبد خرید