ماده صد اکسایش

آنتی‌اکسیدانت‌ها یا پاداُکسَنده‌ها ترکیباتی هستند که مانع اکسیداسیون می‌شوند.

مواد ضد اکسایش به منظور پایداری فرمولاسیون سوخت های نفتی به کار می روند. این مواد از تغییر رنگ و ته نشین شدن رسوب های ناشی از اکسایش در مجاورت اکسیژن و گرما جلوگیری می کنند.

برای ثبت سفارش و اطلاع از قیمت ها تماس بگیرید

سبد خرید