ماده باکتری کش

باکتری‌کُش (به انگلیسی: Bactericide) موادی هستند که به‌طور مستقیم باعث مرگ باکتری‌ها می‌شوند.

مشكلات میكروبیولوژی میتواند باعث بوجود آمدن صدمات جدی به سیستم گردد كه باید به نحو مطلوب اصلاح گردد. آلودگی میكروبی در سیستم باعث ناكارآمدی سیستم كنترل خوردگی و ته نشینی در سیستم و به تبع آن افزایش هزینه های ناشی از مصرف مواد شیمیایی و همچنین صدمات ناشی از خوردگی و ته نشینی میشود.
همچنین این میكروبها باعث شكسته شدن مولكولهای نیتریت، فسفات و سایر اجزا كه در فرمولاسیون مواد ضد خوردگی به كار رفته اند میشوند كه منجر به خالی شدن سیستم از ماده ضد خوردگی و در نهایت افزایش نرخ خوردگی میگردد.
رشد لایه های میكروبی میتواند باعث كاهش شدید نرخ انتقال حرارت شود. به طور مثال یك لایه mm 1 از بایوفیلم به اندازه یك لایه رسوب mm 5-4 كربنات كلسیم از انتقال حرارت میكاهد، همچنین باعث مشكلات دیگری از جمله گرفتگی لوله ها و شیرها و ته نشینی و خوردگی زیر ذرات و حفاظت از باكتری های موجود در زیر لایه های میكروبی در مقابل مواد باكتری كش میشود. این مشكل با افزایش مواد باكتری كش قابل حل می باشد.
باكتری كش ها به دونوع اكسید كننده و غیر اكسید كننده تبدیل می شود كه با توجه به نوع آن میتوانند در رنج مختلفی از باكتری ها فعالیت كنند.

شركت شیمیایی پارس لیان یكی از بزرگترین تولید كننده های مواد باكتری كش بر پایه مواد زیر می باشد.

  1. مواد باكتری كش بر پایه DBNPA
  2. مواد باكتری كش بر پایه گلوترآلدئید
  3. مواد باكتری كش بر پایه آیزوتیازولین
  4. مواد باكتری كش بر پایه QAC

برای ثبت سفارش و اطلاع از قیمت ها تماس بگیرید

سبد خرید