ماده ضد خوردگی

مواد ضد خوردگی به ترکیبات شیمیایی گفته می شود که با غلظتهای کم به سیالهای در تماس با فلزات برای کاهش سرعت خوردگی افزوده می شوند.

خوردگی می تواند منجر به از كارافتادگی در قسمت های حیاتی سیستم ، ته نشینی محصولات خوردگی در نقاط حساس مبدل ها و بطور كلی كاهش بازدهی شود و به همین دلیل به طور معمول در سیستم های تصفیه آب از مواد ضدخوردگی استفاده میشود.
مواد شیمیایی ضد خوردگی موادی هستند كه با سطح فلز واكنش میدهند و معمولاً با جذب بر روی سطح و تشكیل یك لایه نازك از سطح محافظت می كنند.
خوردگی در برج های خنك منجر به دو مشكل اساسی میشود. مشكل اولیه مربوط به آسیب دیدن به تجهیزات و در نتیجه هزینه تعمیرات زیاد تعویض و از كار افتادگی میباشد. مشكل دوم ناشی از خوردگی در برج های خنك كننده ، مربوط به كاهش انتقال حرارت سیستم می باشد كه منجر به افزایش مصرف انرژی و آب مورد نیاز جهت انتقال حرارت می شود. این مساله علاوه بر افزایش هزینه های بهره برداری، باعث وارد شدن فشار به سیستم و در نتیجه كاهش عمر مفید سیستم می گردد.

برای ثبت سفارش و اطلاع از قیمت ها تماس بگیرید

سبد خرید