ماده خنثی کننده

خنثی کننده ها در واقع موادی برای حذف خاصیت اسیدی یا قلیایی به وسیله یک عامل شیمیایی متناسب می باشند.

اسیدها در صنایع بسیاری مورد استفاده قرار می گیرند. همواره دغدغه مهمی برای صاحبان اینگونه صنایع وجود داشته که چگونه بعد از استفاده از اسیدها و قبل ورود به فاضلاب و خروج از سیستم کاری خنثی سازی کنند.

اسیدها به نسبت میزان خلوصی که دارند همواره معضلات و خطراتی را برای تاسیسات، تجهیزات و محیط زیست به همراه دارند. به جهت رفع این مشکلات متخصصین همواره به دنبال راهکاری جهت حذف خاصیت اسیدی این مواد بوده اند، تا هم بتوانند در سیستم کاری خود از اسید استفاده کنند و هم اینکه دفع بدون مشکلی داشته باشند.

به فرآیند حذف خاصیت اسیدی یا قلیایی عامل شیمیایی خنثی سازی گفته می شود.

بطور کلی هر نوع پساب خروجی از صنایع و کارخانه های استفاده کننده از اسید ها که ph خارج از محدوده خنثی را داشته باشند قطعا می بایست قبل از ورود به چرخه فاضلاب خنثی شوند. در صورت عدم رعایت این موضوع تجهیزات قطعا دچار خوردگی می شوند و همچنین دفع عادی آنها خطرات زیست محیطی بسیار زیادی را خواهد داشت.

فرآیند خنثی سازی
مهم ترین نکته در فرآیند خنثی کردن اسید تنظیم ph فاضلاب اسیدی می باشد. تولید گازهای سمی خطرناک در حین عملیات خنثی سازی به تجهیزات آسیب می رساند. با اضافه کردن ماده خنثی کننده قلیایی اسید به فاضلاب می بایست ph به حدود 7 برسد. میزان ماده خنثی کننده با استفاده از منحنی خنثی سازی توسط تیتراسیون نمونه های پساب اسدی با قلیا رسم می شود. همچنین ابعاد تانک و تجهیزات تزریق خنثی کننده نیز در تعیین میزان استفاده از ماده خنثی کننده تاثیر می گذارد.

برای ثبت سفارش و اطلاع از قیمت ها تماس بگیرید

سبد خرید