ماده اکسیژن زدا

اکسیژن زداها مواد شیمیایی هستند که با اکسیژن محلول در سیال واکنش داده تا میزان خوردگی ناشی از وجود اکسیژن را از بین ببرند و یا کاهش دهند.

اكسیژن زدایی به معنی جلوگیری از اكسیژن جهت انجام واكنشهای اكسیداسیون میباشد. خوردگی در بویلرها در تمام نقاط از خط خوراك ورودی تا خط كندانس برگشتی میتواند صورت بگیرد. رایج ترین نوع خوردگی كه در بویلرها میتواند صورت بگیرد خوردگی ناشی از اكسیژن میباشد كه در نتیجه وجود اكسیژن در آب Make up میباشد.
دمای بالا و وجود اكسیژن در آب منجر به بوجود آمدن خوردگی شدید در بویلر میشود. وجود اكسیژن باعث خوردگی حفره ای در سیستم میشود كه میتواند صدمات و از كارافتادگی های جبران ناپذیری را به وجود آورد.
بسیاری از اكسیژن زداها بار منفی مختصری دارند كه در نتیجه باعث جذب مولكول اكسیژن و جلوگیری از انجام واكنشهای اكسیداسیون در آب میشوند.
شركت شیمیایی پارس لیان تولید كننده محصولات اكسیژن زدا بر پایه مواد زیر میباشد.

  1. مواد اكسیژن زدا بر پایه كربوهیدرازاید
  2. مواد اكسیژن زدا بر پایه (Diethylhydromylamine) DEHA

برای ثبت سفارش و اطلاع از قیمت ها تماس بگیرید

سبد خرید